Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

Kdo jsme?

Jsme první státní mateřská škola s montessori prvky v okrese Klatovy.

Montessori mateřská škola v Plzeňském kraji je prozatím vzácnost, je jich, co bys na prstech jedné ruky spočítal.

V Plzni jsou zatím jen dvě montessori mateřské školy. 

A také jsme jednotřídní vesnická školka rodinného typu 10 km od Klatov směr Domažlice.

Kombinujeme ve vzdělávání dětí  Montessori pedagogickou metodu a tradiční vyučování v tématických blocích, v poměru 50/50. Naším cílem je státi se v budoucnu čistě Montessori mateřskou školou.

 

Montessori metoda zaručuje možnost individuálního přístupu skutečně ke všem dětem.

Naš názor je, že kvalitní vzdělávání má být přístupné všem dětem veřejně, nikoliv jen elitě, která na to má peníze. Montessori školy jsou totiž většinou soukromé a velmi, velmi drahé.

Vedeme děti k větší samostatnosti, vnitřní motivaci k učení, zdravému sebevědomí, tak, aby obstály nejen ve škole, ale i v životě.

Vytváříme přátelskou atmosféru tak, aby Vaše děti k nám chodily rády a naučily se s radostí mnohému, dosud nepoznanému........K tomu potřebujeme důvěru, spolupráci a podporu rodiny. Ve dvou se to lépe táhne :-). A my si Vás za Vaší práci vážíme.

 

Chcete, aby bylo vaše dítě bezpodmínečně přijímáno? Chcete, aby ve vyučování byla respektována osobnost Vašeho dítěte a také neopakovatelné senzitivní fáze vývoje. Potom je naše školka to správné místo pro Vás a Vaše dítě.

 

 

 

 

 

MŠ je zatím stále zavřená, a to do odvolání.

Z důvodu masivního nesouhlasu rodičů s testováním dětí neprobíhá prezeční výuka.

Nadále pokračujeme v distanční výuce pomocí videí (viz záložka vlevo "školka na doma" nebo youtu.be) a také jsme zavedli individuální přípravku pro předškoláky, která probíhá v MŠ 3x v týdnu formou 1 dítě x 1 učitelka, a to za přísných hygienických opatření.

 

 

V naší montessori MŠ máme aktuálně 2 volná místa.

Sháníte pro své dítě místo ve školce? Máte štěstí. Nově máme volná 2 místa. 

V případě zájmu volejte 608 823 823.

Zápis do MŠ na šk. rok 2021/22:

Zápis proběhne distančním způsobem v termínu od 1. 5. do 16.5. 2021. Stáhněte si přihlašovací dokumenty  v sekci webu "Informace pro rodiče", nechte potvrdit u lékaře a zašlete do MŠ (datovou schránkou, e-mailem s el.podpisem, poštou nebo osobně do schránky na budově MŠ).

Školní rok 2020/21 ve stínu epidemie:

Otevírací doba: 6.30 h - 16.30 h

Děti ráno voďte do MŠ, prosím, nejpozději v 8 h. 

Vypadá to, že bohužel letos neboudou žádné akce, besídky, divadélka, exkurze a výlety..........dětem už to vadí.......snad koncem školního roku se to trochu uvolní....uvidíme.

 

Proti viru najdi víru ve 3R:

RESPIRÁTORY - povinné pro dospělý doprovod dítěte na chodbě MŠ.

ROZESTUPY -  při předávání dětí na chodbě se k sobě nemačkejte, prosím.

RUCE - než u nás na něco sáhnete, tak si ruce utřete. Desinfekce je k dispozici na chodbě.

Návod pro zvládnutí epidemie bez ztráty důvěry:.

  • pokud se  nákaza či podezření na nákazu Covidem-19 objeví ve vaší rodině nedávejte již své dítě do MŠ a nahlašte to učitelce. Své dítě nechte též testovat a výsledek sdělte do MŠ. Školka má povinnost toto hlásit hygieně, která popř. rozhodne o testování osob či uzavření MŠ.
  • Přísnost bude tento školní rok panovat zejména v případech, kdy dítě bude vykazovat známky jakékoliv nemoci či nachlazení. Jsme  nuceni dítě z vyučování vždy vyloučit, a to z nařízení Ministerstva školství a zdravotnictví.

  • V případě, že se bude u dítěte jednat o příznaky chronické nemoci (alergie, astma ap.), tedy nenakažlivé, musíte do školky donést potvrzení od lékaře.

Všechna opatření činíme neradi, avšak vzhledem ke epidemii Covid-19 jsou pro nás povinná. Neobracejte, prosím, svůj hněv za vzniklé situace na nás. Děkujeme Vám za pochopení.

 

Inovace vzdělávacího procesu, zavedením Montessori pedagogické metody:

Již nyní v září 2020, po třech týdnech vyučování, mohu říci, že se nám daří vyučovat děti kombinací Montessori metody a tradiční ped.metody 50/50.

Naším cílem je státi se do 5-ti let čistě Montessori mateřskou školou. To vyžaduje změny v našem přístupu k dětem, změny prostředí MŠ, změny režimové, změny ve vybavení pomůckami, zvýšení kvalifikace učitelek.

Tak jak nám budou "přitékat" finance a zkušenosti, budeme se postupně přibližovat Montessori ideálu.

Věříme, že tato metoda je pro děti přínosná, neboť lépe využívá vývojových senzitivních fází u dětí nežli tradiční předškolní vyučování.

Co je to Montessori pedagogika

se dozvíte podrobněji na těchto stránkách:

https://www.montessoricr.cz/objevte-montessori/zakladni-principy

nebo u ředitelky naší MŠ.

 

 

Dotační program ŠablonyII:

 

logo

Od 1.10.2018 probíhá na MŠ Dlažov dvouletý projekt realizovaný za finanční podpory Evropské Unie pod názvem „MŠ Dlažov - podpora vzdělávání učitelů a dětí“ reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010193.

Cílem projektu je:

  • poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta zejména dětem ohroženým školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

  • prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků mateřských škol a odborníků z praxe v rámci v předškolního vzdělávání.

  • podpořit vzdělávání pedagogických pracovníků formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP a to v oblasti osobnostně sociálního rozvoje.