Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • Deutsch
 • English

Obsah

 

Kdo jsme?

Jsme první státní mateřská škola s montessori prvky v okrese Klatovy.

A také jsme jednotřídní vesnická školka rodinného typu 10 km od Klatov směr Domažlice.

Kombinujeme ve vzdělávání dětí  Montessori pedagogickou metodu a tradiční vyučování v tématických blocích, v poměru 50/50. Naším cílem je státi se v budoucnu čistě Montessori mateřskou školou.

 

Montessori metoda zaručuje možnost individuálního přístupu skutečně ke všem dětem.

Naš názor je, že kvalitní vzdělávání má být přístupné všem dětem veřejně, nikoliv jen elitě, která na to má peníze. Montessori školy jsou totiž většinou soukromé a velmi, velmi drahé. Nadšení průvodci dětí existují však i na venkově a nevidím důvod, proč by kvalitní inovace českého školství nemohly být zaváděny, takříkajíc "zdola".

Vedeme děti k větší samostatnosti, vnitřní motivaci k učení, zdravému sebevědomí, tak, aby obstály nejen ve škole, ale i v životě.

Vytváříme přátelskou atmosféru tak, aby Vaše děti k nám chodily rády a naučily se s radostí mnohému, dosud nepoznanému........K tomu potřebujeme důvěru, spolupráci a podporu rodiny. Ve dvou se to lépe táhne :-). A my si Vás vážíme.

 

Chcete, aby bylo vaše dítě bezpodmínečně přijímáno? Chcete, aby ve vyučování byla respektována osobnost Vašeho dítěte a také jeho senzitivní fáze vývoje. Potom je naše školka to správné místo pro Vás a Vaše dítě.

 

 

 

 

 

Nový školní rok je tady, bohužel ve stínu epidemie

Otevírací doba: 6.30 h - 16.30 h

 

Covid opatření platná od 1.9. 2020, v kostce:

 

 • Každý příchozí si před zazvoněním a sáhnutím na kliku vydezinfikuje ruce (desinfekce je na schodišti připravena).
 • Příchozí dodržují na chodbách rozestupy 2 m.
 • Rodiče budou do šatny v MŠ pozváni pouze 1.9., další dny už budou děti předávat učitelce u vstupních dveří a zrovna tak i vyzvedávat.
 • Výjimka platí pro rodiče dětí "nováčků", tito mohou do šatny MŠ vstupovat po nezbytně nutnou dobu adaptace dítěte na MŠ, maximálně však po dobu 14-ti dnů od započetí docházky. Při vstupu do šatny už musí mít však rodič roušku :-(. (No fakt, no).
 • Děti nesmí mít z domova žádnou hračku ani mazlíka. Věřím ve Vaše rodičovské kouzlo, že to dětem vysvětlíte. :-)
 • V MŠ bude omezena také samoobsluha u stolování, děti u jídla bude obsluhovat personál. (bohužel nám toto opatření "háže vidle" do montessori ideálu samostného dítěte - třeba něco vymyslíme).
 • Přísnost bude tento školní rok panovat zejména v případech, kdy dítě bude vykazovat známky nachlazení - v případě rýmy, kašle, teploty budeme nuceni dítě z vyučování vždy vyloučit, a to z nařízení Ministerstva školství a zdravotnictví, po uzdravení dítě přinese potvrzení od lékaře, že může do MŠ.

 • Neděláme to rádi, ale máme to nařízené "shora". Jsme si vědomi komplikací v zaměstnání rodičů a faktu, že nudle k předškolnímu dítěti patří jako poklička na hrnec. O to víc si Vás vážíme. Není to pro Vás jednoduché. Ach jo.

 • V případě, že se bude u dítěte jednat o příznaky chronické nemoci (alergie, astma ap.), tedy nenakažlivé, musíte do školky donést potvrzení od lékaře.

Snad si všechno během roku dobře sedne a budeme všichni zdraví a veselí. 

Všechna opatření činíme neradi, avšak vzhledem ke epidemii Covid-19 jsou pro nás povinná. Děkujeme Vám tedy za pochopení a těšíme se na Vás i Vaše děti.

 

Inovace vzdělávacího procesu, zavedením Montessori pedagogické metody:

Již nyní v září 2020, po třech týdnech vyučování, mohu říci, že se nám daří vyučovat děti kombinací Montessori metody a tradiční ped.metody 50/50.

Naším cílem je státi se do 5-ti let čistě Montessori mateřskou školou. To vyžaduje změny v našem přístupu k dětem, změny prostředí MŠ, změny režimové, změny ve vybavení pomůckami, zvýšení kvalifikace učitelek.

Tak jak nám budou "přitékat" finance a zkušenosti, budeme se postupně přibližovat Montessori ideálu.

Věříme, že tato metoda je pro děti přínosná, neboť lépe využívá vývojových senzitivních fází u dětí nežli tradiční předškolní vyučování.

Co je to Montessori pedagogika

se dozvíte podrobněji na těchto stránkách:

https://www.montessoricr.cz/objevte-montessori/zakladni-principy

nebo u ředitelky naší MŠ.

 

 

Dotační program ŠablonyII:

 

logo

Od 1.10.2018 probíhá na MŠ Dlažov dvouletý projekt realizovaný za finanční podpory Evropské Unie pod názvem „MŠ Dlažov - podpora vzdělávání učitelů a dětí“ reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010193.

Cílem projektu je:

 • poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta zejména dětem ohroženým školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

 • prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků mateřských škol a odborníků z praxe v rámci v předškolního vzdělávání.

 • podpořit vzdělávání pedagogických pracovníků formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP a to v oblasti osobnostně sociálního rozvoje.