Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

Kdo jsme?

Jsme první státní mateřská škola s montessori prvky v okrese Klatovy.

Montessori mateřská škola v Plzeňském kraji je prozatím vzácnost, je jich, co bys na prstech jedné ruky spočítal.

V Plzni jsou zatím jen dvě montessori mateřské školy. 

A také jsme jednotřídní vesnická školka rodinného typu 10 km od Klatov směr Domažlice.

Kombinujeme ve vzdělávání dětí  Montessori pedagogickou metodu a tradiční vyučování v tématických blocích, v poměru 50/50. Naším cílem je státi se v budoucnu čistě Montessori mateřskou školou.

 

Montessori metoda zaručuje možnost individuálního přístupu skutečně ke všem dětem.

Naš názor je, že kvalitní vzdělávání má být přístupné všem dětem veřejně, nikoliv jen elitě, která na to má peníze. Montessori školy jsou totiž většinou soukromé a velmi, velmi drahé. Nadšení průvodci dětí existují však i na venkově a nevidím důvod, proč by inovace českého školství nemohly být zaváděny, takříkajíc "zdola".

Vedeme děti k větší samostatnosti, vnitřní motivaci k učení, zdravému sebevědomí, tak, aby obstály nejen ve škole, ale i v životě.

Vytváříme přátelskou atmosféru tak, aby Vaše děti k nám chodily rády a naučily se s radostí mnohému, dosud nepoznanému........K tomu potřebujeme důvěru, spolupráci a podporu rodiny. Ve dvou se to lépe táhne :-). A my si Vás za Vaší práci vážíme.

 

Chcete, aby bylo vaše dítě bezpodmínečně přijímáno? Chcete, aby ve vyučování byla respektována osobnost Vašeho dítěte a také neopakovatelné senzitivní fáze vývoje. Potom je naše školka to správné místo pro Vás a Vaše dítě.

 

 

 

 

 

V naší montessori MŠ máme aktuálně 3 volná místa.

Sháníte pro své dítě místo ve školce? Máte štěstí. Nově máme volná 3 místa. 

V případě zájmu volejte 608 823 823.

 

Nový školní rok je tady, bohužel ve stínu epidemie

Otevírací doba: 6.30 h - 16.30 h

Děti ráno voďte do MŠ, prosím, nejpozději v 8 h. 

Proti viru najdi víru ve 3R:

ROUŠKY - povinné na chodbě MŠ

ROZESTUPY -  při předávání dětí na chodbě se k sobě nemačkejte, prosím.

RUCE - než u nás na něco sáhnete, tak si ruce utřete. Desinfekce je k dispozici na chodbě.

Co když máme rýmu, kašlík?

  • Přísnost bude tento školní rok panovat zejména v případech, kdy dítě bude vykazovat známky nachlazení - v případě rýmy, kašle, teploty budeme nuceni dítě z vyučování vždy vyloučit, a to z nařízení Ministerstva školství a zdravotnictví, po uzdravení dítě přinese potvrzení od lékaře, že může do MŠ.

  • V případě, že se bude u dítěte jednat o příznaky chronické nemoci (alergie, astma ap.), tedy nenakažlivé, musíte do školky donést potvrzení od lékaře.

Snad si všechno během roku dobře sedne a budeme všichni zdraví a veselí. 

Všechna opatření činíme neradi, avšak vzhledem ke epidemii Covid-19 jsou pro nás povinná. Děkujeme Vám tedy za pochopení a těšíme se na Vás i Vaše děti.

 

Inovace vzdělávacího procesu, zavedením Montessori pedagogické metody:

Již nyní v září 2020, po třech týdnech vyučování, mohu říci, že se nám daří vyučovat děti kombinací Montessori metody a tradiční ped.metody 50/50.

Naším cílem je státi se do 5-ti let čistě Montessori mateřskou školou. To vyžaduje změny v našem přístupu k dětem, změny prostředí MŠ, změny režimové, změny ve vybavení pomůckami, zvýšení kvalifikace učitelek.

Tak jak nám budou "přitékat" finance a zkušenosti, budeme se postupně přibližovat Montessori ideálu.

Věříme, že tato metoda je pro děti přínosná, neboť lépe využívá vývojových senzitivních fází u dětí nežli tradiční předškolní vyučování.

Co je to Montessori pedagogika

se dozvíte podrobněji na těchto stránkách:

https://www.montessoricr.cz/objevte-montessori/zakladni-principy

nebo u ředitelky naší MŠ.

 

 

Dotační program ŠablonyII:

 

logo

Od 1.10.2018 probíhá na MŠ Dlažov dvouletý projekt realizovaný za finanční podpory Evropské Unie pod názvem „MŠ Dlažov - podpora vzdělávání učitelů a dětí“ reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010193.

Cílem projektu je:

  • poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta zejména dětem ohroženým školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

  • prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků mateřských škol a odborníků z praxe v rámci v předškolního vzdělávání.

  • podpořit vzdělávání pedagogických pracovníků formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP a to v oblasti osobnostně sociálního rozvoje.