Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

 

Kdo jsme?

jsme jednotřídní vesnická školka zavádějící postupně vyučování dětí Montessori pedagogickou metodou. To zaručuje možnost individuálního přístupu ke všem dětem.

Snažíme se o vytvoření přátelské atmosféry tak, aby Vaše děti k nám chodily rády a naučily se s radostí mnohému, dosud nepoznanému........K tomu potřebujeme Vaši spolupráci a podporu. Ve dvou se to lépe táhne :-) .

Nebráníme se přijetí dětí s vývojovými obtížemi či postižením. Přijímáme i děti dvouleté. Jsme otevření integraci. V případě, že integrujeme dítě s postižením či dítě dvouleté, automaticky se snižuje počet dětí na třídu. Existují zákonné limity počtu dětí se speciálními potřebami na jednu třídu. Nemusí tedy, bohužel, dostat na všechny potřebné.

Chcete, aby bylo vaše dítě bezpodmínečně přijímáno? Potom je naše školka to správné místo pro Vás a Vaše dítě.

Pohádková školka Dlažov

Od pondělka do pátka,

školka to je pohádka.

Pohraju si, zacvičím, básničku se naučím.

V každé pohádkové zemi

hemží se to "strašidlami".

U nás bydlí jenom hodná,

každé dítě to hned pozná.

Naučí nás znáti svět,

pohádkově krásný květ.

 

 

 

 

MŠ je kvůli epidemii Covid-19 od 16.3.2020 uzavřena

Znovuotevření MŠ 25.5.2020

Prosíme rodiče, aby nás kontaktovali na tel. čísle 608 823 823 a sdělili, zda své dítě budou do MŠ posílat či nikoliv.

Roušky děti mít při pobytu MŠ nemusí, ale při příchodu a odchodu ano. 

Milí rodiče, domů jsme Vám doručili Provozní směrnici, upravující hygienická pravidla. Prosíme, řiďte se jí. Děkujeme.

Směrnice při epidemii Covid-19

 

Školné v "době virové"

Po dobu uzavření MŠ nebudou rodiče platit školné.

Podpora rodiny v "době virové"

V záložce "školka na doma" vlevo na liště této www stránky jsou k dispozici zábavná (doufám) a vzdělávací videa pro děti, aby neztratily kontakt se školkou a později neprodělávaly těžce opětovnou adaptaci na Mš, až pomine epidemie.

A možná, že tam, milí rodiče, naleznete také nějakou tu inspiraci, jak děti zabavit a nezbláznit se z toho všeho :-).

Zápis do MŠ na šk. rok 2020/21

 

Zápis již proběhl. Dne 18.5. bylo ukončeno přijímání žádostí o přijetí. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vydá MŠ do 31.5. 2020

 

Inovace vzdělávacího procesu:

Nově - postupně zavádíme vyučování pomocí Montessori pedagogické metody. Nyní lze říci, že jsme školkou s prvky Montessori.

Naším cílem je státi se do 5-ti let čistě Montessori mateřskou školou. To vyžaduje změny v našem přístupu k dětem, změny prostředí MŠ, změny režimové, změny ve vybavení pomůckami, zvýšení kvalifikace učitelek.

Tak jak nám budou "přitékat" finance a zkušenosti, budeme se postupně přibližovat Montessori ideálu. Věříme, že tato metoda je pro děti přínosná, neboť lépe naplňuje vývojové senzitivní fáze u dětí nežli tradiční předškolní vyučování.

Co je to Montessori pedagogika

se dozvíte na těchto stránkách:

https://www.montessoricr.cz/objevte-montessori/zakladni-principy

nebo u ředitelky naší MŠ.

 

 

Dotační program ŠablonyII:

 

logo

Od 1.10.2018 probíhá na MŠ Dlažov dvouletý projekt realizovaný za finanční podpory Evropské Unie pod názvem „MŠ Dlažov - podpora vzdělávání učitelů a dětí“ reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010193.

Cílem projektu je:

  • poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta zejména dětem ohroženým školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

  • prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků mateřských škol a odborníků z praxe v rámci v předškolního vzdělávání.

  • podpořit vzdělávání pedagogických pracovníků formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP a to v oblasti osobnostně sociálního rozvoje.