Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

Znovuotevření MŠ

Předpokládáme možnost znovuotevření MŠ v termínu od 25.5. 2020. S definitivním rozhodnutím vyčkáváme na zájem rodičů a na stanovisku hygieny k otevření jídelny v ZŠ Pocinovice. Z naší strany vůle je a nyní bude záležet na "vyšší moci".

Prosíme rodiče, aby nás kontaktovali na tel. čísle 608 823 823 a sdělili, zda své dítě budou do MŠ posílat či nikoliv.

Upozorňujeme, že pro děti i personál MŠ bude platit nutnost nosit roušku po celý den. Výměna jednou za cca 2 hodiny. Na celý den budou děti potřebovat 4 roušky.

 

Od 16.3.2020 je MŠ uzvařena do odvolání kvůli epidemii Covid-19.

Pro další informace mi můžete kdykoliv zavolat na číslo: 608 823 823. Vaše Petra.

 

Provozní doba MŠ nově:

Pondělí až pátek: 6.30 - 16.30 h

Školní rok 2020/21 začínáme 1.9. 2020

Dokumenty pro zápis do MŠ: 

Stáhněte si žádost a dokumenty k přijetí zde:

1. Žádost o přijetí

2. Evidenční list 

- Evidenční list si nechte potvrdit u svého pediatra (v sekci Vyjádření lékaře).

3. Přihláška ke stravování

Platby za školné a stravné - protidluhové opatření:

od 2.9. 2019 vešel v platnost nový školní řád, kde upravujeme mimo jiné povinnosti rodičů stran úhrad školného a stravného - nově budou rodiče skládat na účet školy zálohu na tyto platby ve výši 2000,--Kč/dítě. Záloha bude vyúčtována oproti skutečným úhradám na konci školního roku (červen) a přebytek vrácen na účet rodičů.

Kdo nebude mít uhrazenou zálohu na stravné a nebo ji přečerpá a vznikne mu dluh, jeho dítě nebude moci využívat nadále stravovací služby mateřské školy a rodiče si jej budou vodit na jídlo domů.

Kdo nebude mít uhrazené své platby (i zálohu) na školném, jeho dítě nebude moci, bohužel, být přijato ráno do MŠ a rodič si jej odvede domů. 

 

Nabídka postupné adaptace na MŠ

Nabízíme rodičům a jejich dětem postupnou adaptaci na prostředí MŠ. Pro děti se jedná o náročný přelomový krok v jejich životě. Pojďme jim ho ulehčit.

1. Doporučujeme rodičům, kteří chtějí dítě zapsat na příští školní rok, aby pravidelně navštěvovali se svým dítětem naši školku v odpoledních hodinách (od 15 h). Děti si zvyknou na prostředí, děti i učitelky.

2. Sledujte na webu školky naše akce a aktivně se jich se svými dětmi zúčastňujte. Jste u nás vždy vítáni.

3. Z počátku docházky do MŠ můžete se svým dítětem ve školce být. 

4. Doporučujeme dítě v počátku docházky do MŠ zatěžovat postupně.

Např. první den bude ve školce jen hodinu, další den dvě, pak již celé dopoledne. Může též chodit jen 2 - 3 dny v týdnu. Apod. (Děti jsou zpočátku ze školky velmi unavené, nestíhají sledovat to rojení a také se jim stýská. Jsou prvně v životě vystaveny situaci, kdy musejí jednat samy za sebe(maminka už nebude hned k dispozici) My jim dokážeme poskytnout péči, zábavu, společnost, bezpečí, legraci, vyžití, ale maminku ne. Emoce jsou holt emoce. Děti nemusí zpočátku chápat PROČ nemohou už být jen a jen u svojí maminečky!

5. Spát v MŠ by mělo dítě, až tehdy, když zcela zvládá dopoledne bez maminky a nepláče.

6. Neprodlužujte loučení! Dramatické dlouhé loučení dítě znejišťuje. Adaptaci si tak zkomplikujete a prodloužíte. Můžete si vymyslet také jen a jen Váš rituál loučení (plácnutí dlaněmi, nějakou pozitivní průpovídku, ujištění apod.) a ten dodržovat každý den úplně stejně. Děti rituály milují a přechod do školky to velmi usnadní a zrychlí adaptaci.

Nebo prostě a jasně:

"pusu, ahoj, já přijdu" a šup do třídy a TEČKA   (s důslednou laskavastí)

7. Ale nezapomeňte se rozloučit vždy. Neutíkejte tajně.

8. Rodiče se mohou po domluvě s učitelkou zúčastnit dne v MŠ (i opakovaně), aby viděli provoz, zvyklosti, atmosféru, způsob komunikace učitelky s dětmi, styl výuky a vůbec všechno to rojení. 

Pouze rodič, který nám důvěřuje může zrcadlit své pozitivní pocity na dítě a ono se pak bude cítit ve školce dobře.

 

PODMÍNKY A  KRITÉRIA PRO  PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Upozornění pro rodiče  pro příští školní rok:

Dle školského zákona platí POVINNÁ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA.

Všechny děti, které oslaví 5-té narozeniny  do 31.8. 2019 (nebo děti, které ve šk. roce 2018/19 dostaly odklad školní docházky) se musí dostavit k zápisu do MŠ a od 1. 9. 2019 zahájit docházku do MŠ .

Povinná předškolní docházka s sebou přináší i řadu dalších povinností pro rodiče i MŠ. Mimo jiné též písemné omlouvání absencí, tak jako ve škole.

 

Víte..............:

Co potřebuji do školky

 

 
 

Jak na rozvoj řeči u dětí

 

Důležitá informace pro všechny rodiče

 

 

 

Organizace školního roku 

Podzimní prázdniny:  MŠ je obvykle v provozu (záleží též na rozhodnutí školní jidelny, odkud dovážíme obědy)

Vánoční prázdniny:  MŠ mimo provoz

Pololetní prázdniny: obvykle v provozu (záleží též na rozhodnutí školní jidelny, odkud dovážíme obědy)

Jarní prázdniny:  obvykle zavřeno

Velikonoční prázdniny:  obvykle v provozu (záleží též na rozhodnutí školní jidelny, odkud dovážíme obědy)

Velké prázdiny: prvních 14 dní otevřeno, pak až do konce prázdnin zavřeno

 

 

 
Rodiče, kteří nemají na dobu prázdnin, kdy je naše školka uzavřena, pro děti hlídání, mohou kontaktovat  MŠ Janovice n.Úhl. Vše je na osobní dohodě s nimi.

Omlouvání obědů při plánované absenci:

Plánovanou absenci (logopedie, kontroly u lékaře, dovolená apod.) - omlouvejte nejpozději den předem do 14 h - při omluvě později máte možnost si jídlo vyzvednout do jídlonosičů.

 

Omlouvání obědů při náhlém onemocnění dítěte

Pokud dítě náhle onemocní, máte možnost obědy omluvit do 6.45h ráno. Nejlépe pomocí sms na číslo naší MŠ (a to i kdykoliv pozdě večer, když už víte, že dítě do školky nebude moci přijít). Po 7 h ranní již na omluvu nemůže být brán zřetel, jídlo si v tom případě můžete vyzvednout do jídlonosičů.

 

Pro předškoláky, kteří potřebují ještě něco dotáhnout

Doporučujeme rodičům, aby své předškolní děti, které ještě v některých oblastech vývoje "pokulhávají", přihlásili na "Školičku" do Pedagogicko-psychologické poradny v Klatovech. Tato je organizována 2x ročně (jednou v listopadu a jednou v březnu). Telefon viz níže. Na kurz o deseti lekcích dochází rodič s dítětem a naučí se tak oba dva pracovat, tak, aby vstup dítěte do školy byl co nejhladší.

Využijte nabídku Pedagogicko-psychologické poradny i v dalších projektech na podporu rozvoje dětí v různých oblastech vývoje. Přihlásit se můžete v PPPP Klatovy, Voříškova 823.

Telefonní číslo do PPPP Klatovy: 376 310 809

 

 

Desatero Ministerstva školství pro rodiče předškoláka

 

Školní řád MŠ Dlažov - platný do 31.8. 2019, od 2. 9. zde bude viset aktualizovaný školní řád.