Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

Kdo jsme?

Jsme první státní mateřská škola s prvky montessori pedagogiky a výukou angličtiny v okrese Klatovy.

Montessori mateřská škola v Plzeňském kraji je prozatím vzácnost, je jich, co bys na prstech jedné ruky spočítal.

V Plzni jsou zatím jen dvě Montessori mateřské školy. Obvykle jsou to školy soukromé. 

Naše školka má nově od 1.9.2022 dvě třídy.

Kombinujeme ve vzdělávání dětí  Montessori pedagogickou metodu a tradiční vyučování v tématických blocích, v poměru 60/40 ve prospěch Montessori pedagogiky. Naším cílem je státi se v budoucnu čistě Montessori mateřskou školou.

Nově máme zařazenou také výuku angličtiny - plně integrovanou do vzdělávání.

Montessori metoda zaručuje možnost individuálního přístupu skutečně ke všem dětem. Tato pedagogika má řád, strukturu a pevné hranice. Ale uvnitř těchto hranic panuje pro děti svoboda volby, rozhodování, tvůrčí a badatelské podhoubí, vzájemný respekt a laskavá důslednost průvodců. Děti jsou vedeny k vysoké míře samostatnosti.

Chcete, aby ve vyučování byla respektována osobnost Vašeho dítěte a také neopakovatelné senzitivní fáze vývoje? Potom je naše školka to správné místo pro Vás a Vaše dítě.

P.S. Ve dvou se to lépe táhne, proto je nezbytná spolupráce a vzájemná důvěra učitelek a rodičů. Někdy se také říká, že montessori pedagogika je vhodná pro každé dítě, ale ne pro každého rodiče :-) .

 

 

 

 

 

Novinky v MŠ Dlažov od 1.9.2022

Nově máme dvě třídy. Ptáte se PROČ?

Školka má již od svého založení povolenou kapacitu 30 dětí. 

Do naší školky tedy nyní dochází 30 dětí. Její kapacitu jsme, jak vidíte, nenavyšovali, nýbrž jen plně využili, tak, abychom nemuseli odmítnout děti s trvalým pobytem v naší obci. 

Podle právních předpisů nesmí být však těchto 30 dětí v jedné třídě. Proto třídy 2.

Třída A má provoz polodenní a třída B má provoz celodenní. Školka je otevřena od 6.30 do 16.30 h jako tomu bylo v letech minulých.

Ve třídě A je 14 dětí včetně dvouletých a ve třídě B je dětí 16.

A kdo zaplatí nový personál?? Pedagogický personál platí vždy stát prostřednictvím krajského úřadu. Vidíte tedy, že se to nedotkne obecní pokladny.

Obecní úřad nám však pomohl zrekonstruovat ložnici na novou třídu. Děkujeme.

To by však musel udělat i v případě, že by se druhá třída neotevřela. Neboť koncem školního roku v MŠ proběhla kontrola hygieny a revize elektřiny a stávající technický stav místnosti byl již nevyhovující a oba úřady si vyžádali rekonstrukci. Dokumenty o výše zmíněných kontrolách jsou k nahlédnutí v MŠ a na vyžádání je rádi předložíme. 

 

A co je ještě u nás nové? Angličtina!

Nově od října 2022 v naší školce máme výuku angličtiny plně integrovanou do našeho vzdělávání. Rodiče tedy neplatí žádné kurzovné. Jenom pracovní sešity 650,--Kč/rok.

AJ je nepovinná, jen pro zájemce a začíná 20.10. 22. Pokud by někdo projevil přání přihlásit se později - může.

Nová paní učitelka ze třídy A má státní zkoušku z AJ a několik let žila v Anglii. Také má zkušenost s výukou takto malých dětí na kurzech. Lepší kvalifikaci jsme si nemohli přát.

 

Inovace vzdělávacího procesu, zavedením Montessori pedagogické metody:

Aktuální zastoupení Montessori metody v našem vyučování je 60/40 ve prospěch MM oproti klasice.

Kvalifikace učitelek na Montessori metodu:

1. ředitelka - Národní diplom Montessori pedagogiky

2. učitelka - aktuálně se účastní kurzu, zakončeno bude certifikátem v režimu DVPP.

Naším cílem je státi se do 5-ti let čistě Montessori mateřskou školou. To vyžaduje změny v našem přístupu k dětem, změny prostředí MŠ, změny režimové, změny ve vybavení pomůckami, zvýšení kvalifikace učitelek.

Tak jak nám budou "přitékat" finance a zkušenosti, budeme se postupně přibližovat Montessori ideálu.

Věříme, že tato metoda je pro děti přínosná, neboť lépe využívá vývojových senzitivních fází u dětí nežli tradiční předškolní vyučování.

Co je to Montessori pedagogika

se dozvíte podrobněji na těchto stránkách:

https://www.montessoricr.cz/objevte-montessori/zakladni-principy

nebo u ředitelky naší MŠ.