Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mateřská škola Dlažov
Mateřská škola Dlažov
Montessori pedagogika
Mateřská škola Dlažov

Personál

Ředitelka MŠ

Petra Šlajchová, DiS.

  • Vzdělání: Střední ekonomická škola Domažlice; nástavbové studium na ČZU obor speciální pedagogika a pedagogika pro děti od 6 let; VOŠ pedagogická ve Sv. Jánu pod Skalou obor předškolní a mimoškolní pedagogika; Montessori ČR - Národní Montessori diplom
  • Praxe: 6 let jako vychovatelka u dětí s mentálním a kombinovaným postižením; 2 roky jako vychovatelka a učitelka "výchov" na ZŠ; 12 let v soukromém sektoru; 12 let jako ředitelka a učitelka v MŠ na úvazek 1,0

Učitelky

Blanka Kotalová 

  • Střední pedagogická škola Karlovy Vary, certifikát Montessori pedagogiky v režimu DVPP; pracovní úvazek 1,0; praxe 40 let v MŠ

Lucie Pořická 

  • SŠZP Klatovy - ukončena maturitou; Státní zkouška z AJ, právě studuje Soukromou Střední odbornou školu a gymnázium BEAN ve Staňkově obor předškolní pedagogika a bude maturovat za rok. V lednu 2024 nastoupí do Montessori ČR a absolvuje Národní Montessori diplom; pracovní úvazek 0,6

Martina Chodová 

  • VOŠ a SZŠ Klatovy kurz chůva, kurz asitenta pedagoga; Soukromá střední pedagogická škola v Obratani obor předškolní a mimoškolní pedagogika; v lednu 2024 nastoupí do Montessori ČR a absolvuje Národní Montessori diplom; pracovní úvazek 0,6

Miluše Trmotová

  • učitelka na zákonné překryvy
  • Gymnázium J. Vrchlického Klatovy, úvazek 0,2

Další personál zajišťující provoz

  • Vlasta Ticháčková, asistent pedagoga - úvazek 1,0 a výdejna jídla s úvazkem 0,3. Vzdělání: VOŠ a SZŠ Klatovy  kurz asitenta pedagoga
  • Jana Kodešová - úklid, úvazek 0,5

"Pomoz mi, abych to dokázal sám."

Montessori v praxi