Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mateřská škola Dlažov
Mateřská škola Dlažov
Montessori pedagogika
Mateřská škola Dlažov

O nás

Kdo jsme?

Jsme první státní mateřská škola s prvky montessori pedagogiky a výukou angličtiny v okrese Klatovy.

Montessori mateřská škola v Plzeňském kraji je prozatím vzácnost, je jich, co bys na prstech jedné ruky spočítal.

V Plzni jsou zatím jen dvě Montessori mateřské školy. Obvykle jsou to školy soukromé. My jsme škola státní, což se pochopitelně pozitivně odráží na výši školného. 

Naše školka má nově od 1.9.2022 dvě třídy.

Kombinujeme ve vzdělávání dětí  Montessori pedagogickou metodu a tradiční vyučování v tématických blocích, v poměru 60/40 ve prospěch Montessori pedagogiky. Naším cílem je státi se v budoucnu čistě Montessori mateřskou školou.

Nově máme pro zájemce zařazenou také výuku angličtiny.

Montessori metoda zaručuje možnost individuálního přístupu skutečně ke všem dětem. Tato pedagogika má řád, strukturu a pevné hranice. Ale uvnitř těchto hranic panuje pro děti svoboda volby, rozhodování, tvůrčí a badatelské podhoubí, vzájemný respekt a laskavá důslednost průvodců. Děti jsou vedeny k vysoké míře samostatnosti.

Chcete, aby ve vyučování byla respektována osobnost Vašeho dítěte a také neopakovatelné senzitivní fáze vývoje? Potom je naše školka to správné místo pro Vás a Vaše dítě.

P.S. Ve dvou se to lépe táhne, proto je nezbytná spolupráce a vzájemná důvěra učitelek a rodičů. Někdy se také říká, že montessori pedagogika je vhodná pro každé dítě, ale ne pro každého rodiče :-) .

Kvalifikace učitelek na Montessori metodu:

  1. ředitelka - Národní diplom Montessori pedagogiky
  2. učitelka - Montessori kurz, získán certifikát v režimu DVPP.
  3. učitelka - 6.3. 2024 zahájí 1,5 letý kurz k získání Národního diplomu Montessori pedagogiky. Zatím vedena ředitelkou.
  4. učitelka -6. 3. 2024 zahájí 1,5 letý kurz k získání Národního diplomu Montessori pedagogiky. Zatím vedena ředitelkou.

Naším cílem je státi se v budoucnu čistě Montessori mateřskou školou. To vyžaduje změny v našem přístupu k dětem, změny prostředí MŠ, změny režimové, změny ve vybavení pomůckami, zvýšení kvalifikace učitelek.

Tak jak nám budou "přitékat" finance a zkušenosti, budeme se postupně přibližovat Montessori ideálu.

Věříme, že tato metoda je pro děti přínosná, neboť lépe využívá vývojových senzitivních fází u dětí nežli tradiční předškolní vyučování.

"Pomoz mi, abych to dokázal sám."

Montessori v praxi